Štátne úrady a inštitúcie

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcieVypnúť filtrovanie výsledkov iba pre lokalitu "Slovensko"


Enviroportál - životné prostredie online

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí

www.enviroportal.sk

Štátne IC vlaky chcú lákať rýchlosťou, obslúžia len šesť ...

Okrem Bratislavy a Košíc budú obnovené štátne IC vlaky zastavovať už len v staniciach Trnava, Žilina, Poprad-Tatry a Kysak.

spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/408080-statne-ic-vlaky-chcu-lakat-rychlostou-o…

Národný štipendijný program - uchádzači zo zahraničia

... výskumné inštitúcie oprávnené ... súkromné alebo štátne ... (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú zastupiteľské úrady SR ...

www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahran…

Podporte petíciu R2 - podporíš vlastnú prosperitu

Všetky štátne orgány, inštitúcie, tretí sektor, právnické a fyzické osoby - Políciu a dopravné inšpektoráty, ... - Obvodné úrady, ...

www.lucenec.sk/podporte-peticiu-r2-podporis-vlastnu-prosperitu.phtml?id5=15083

Úrady majú turistov na háku - Róbert Oružinský (blog.sme.sk)

Je to bohužiaľ tak - úrady a štátne inštitúcie, ktoré sú platené z našich daní aj za to, aby prevádzkovali funkčné webové stránky, ...

oruzinsky.blog.sme.sk/c/156011/Urady-maju-turistov-na-haku.html

Dane, daňové kalkulačky, formuláre, dph - Finance.sk

Informácie o priamych a nepriamych daniach: daň z príjmu, DPH, spotrebné dane, daňové formuláre, daňový kalendár, zákony a zoznamy inštitúcií

www.finance.sk/dane/

Bezplatné energetické poradenstvo | Bezplatné poradenstvo ...

» Aké energeticky úsporné opatrenia čakajú štátne úrady ... VEREJNÉ INŠTITÚCIE: » Ako obstarávať energeticky efektívne?

www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/c-410/bezplatne-konzultacie-v-ramci-projektu-o…

Lucia Žitňanská: Úrady majú byť pre občanov, nie naopak ...

Podľa nej by bol potrebný jednotný výklad zákona, ktorým by sa úrady museli riadiť. ... že štátne inštitúcie tu majú byť pre občanov a nie naopak.

www.most-hid.sk/sk/lucia-zitnanska-urady-maju-byt-pre-obcanov-nie-naopak

Uplatnenie - Inštitút fyzioterapie, balneológie a ...

Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách ako sú zdravotnícke poisťovne a úrady verejného ... (štátne a samosprávne inštitúcie ...

ifblr.ucm.sk/sk/uplatnenie/

OPERAČNÝ PROGRAM Ľudské zdroje 2014-2020

ÚPSVR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ... , ZŠ, SŠ, verejné a štátne VŠ, špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie ...

www.slideshare.net/setam/operan-program-udsk-zdroje-20142020

Rozpočtové a príspevkové organizácie - Porada

- patria sem ministerstvá a ostatné ústredné orgány, krajské a okresné úrady, štátne školstvo, ... - jedná sa napr. o kultúrne inštitúcie, ...

www.porada.sk/rozpoctove-a-prispevkove-organizacie

Lekárne » Občan » www.bytca.sk

Pohotovostná lekárenská služba v dňoch pracovného pokoja a v štátne sviatky je od 8.00 hod. do 12 ... Úrady a inštitúcie v Bytči; Mestský úrad v Bytči ...

www.bytca.sk/lekarne/

Katalóg firiem | Mesto Malacky

Náboženské inštitúcie (0) Obecné úrady (0) Organizácie a združenia (0) ... Vládne a štátne inštitúcie (0) Zvieracie útulky (0) < Späť na zoznam.

www.malacky.sk/index.php?page=katalog&kat=194

ÚRAD PRÁCE Slovenskej Republiky - ÚPSVaR - Úrady práce

Úrady práce Slovenskej Republiky: Úrady práce. Vyhľadajte si voľné pracovné miesta na úradoch práce Slovenskej Republiky.

urad-prace.pracovne-ponuky.sk

Údaje o žiakoch a zákonných zástupcoch do RIS dodalo ...

... ak tam dieťa chodí. Úrady zase budú vedieť odkontrolovať dochádzku detí. ... keďže doň budú mať prístup viaceré štátne inštitúcie, ...

/www.minedu.sk/udaje-o-ziakoch-a-zakonnych-zastupcoch-do-ris-dodalo-zatial-80-pe…

115/1990 Zb. Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a ...

... diplomatické misie a konzulárne úrady Českej a Slovenskej Federatívnej ... Štátny znak môžu používať štátne kultúrne a vedecké inštitúcie, ...

www.zakonypreludi.sk/zz/1990-115

Princípy dobrej správy v rozhodnutiach súdov | Právne Noviny

čl. 41 Charty základných práv EÚ: „(1) Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne ...

www.pravnenoviny.sk/sudnictvo/principy-dobrej-spravy-v-rozhodnutiach-sudov

prednáška: Štátne symboly - AntiŠkola.eu

Prednáška upravuje hlavne štátne ... pre krajské úrady a obvodné úrady ... nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej ...

antiskola.eu/sk/prednasky/38591-statne-symboly

Zdravotná a sociálna starostlivosť | Dubnica nad Váhom

Úrady a inštitúcie. Informácie pre turistov. Služby. Zábava a voľný čas. ... potvrdenia o počte vychovaných detí, posudky pre štátne orgány ...

www.dubnica.sk/sucasnost/zdravotna-a-socialna-starostlivost

Mesto Komárno - Južné Slovensko

Úrady a inštitúcie - Školstvo - Banky - Mesto - Web - KOMÁRNO: Mesto ... Kultúrne potreby obyvateľov uspokojovalo jediné štátne kino.

mestokomarno.com

Školské výpočtové strediská

Pripojené sú tiež niektoré štátne inštitúcie a niekoľko mestských úradov. Počtom užívateľov ... Okresné úrady Odbory školstva: ...

www.svs.edu.sk/sanet.aspx

Zamestnanosť | Operačný program Ľudské zdroje

štátne rozpočtové a príspevkové organizácie; ... VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ... štátne vzdelávacie inštitúcie;

www.ludskezdroje.gov.sk/zamestnanost

Takmer polovica výdavkov na štátne IT smeruje do rezortov ...

Takmer polovica výdavkov na štátne IT smeruje ... Významné špecializované agentúry a inštitúcie majú podľa analýzy ... že úrady štátnej správy ...

/www.postoj.sk/15943/takmer-polovica-vydavkov-na-statne-it-smeruje-do-rezortov-f…

448/2008 Z.z. - Zákon o sociálnych službách a o zme ...

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20160701

POTVRDENIE O SMERNÝCH ČÍSLACH SPOTREBY VODY I. Dá Ľ Č é á ...

kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia základné a stredné školy ... štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice

www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/ziadosti-formulare/zmena-odberatela/potvrdenie_o…

Vláda odvolala 46 prednostov úradov životného prostredia ...

Svoju činnosť tak ukončia nielen obvodné úrady ... ktorých pôsobnosť a kompetencie sa presunuli od januára tohto roka na iné štátne inštitúcie. ...

www.pluska.sk/spravy/ekonomika/vlada-odvolala-46-prednostov-uradov-zivotneho-pro…

Praetorium - Stredoslovenská galéria - Archív Banská Bystrica

Úrady a inštitúcie; Zoznam neziskových organizácií a OZ; ... 99, kedy bola ako Banskobystrické štátne kultúrne centrum v správe Krajského úradu, ...

www.archivneusohl.sk/turizmus/praetorium

Krajcer právo na odpoveď nezruší, vziať ho chce len ...

Právo na odpoveď budú môcť ľudia, inštitúcie a firmy využívať len v prípade, ... ktorú im poskytli politici, súdy, prokuratúra či štátne úrady.

/medialne.etrend.sk/televizia/krajcer-pravo-na-odpoved-nezrusi-vziat-ho-chce-len…

Slovenské úrady v pohotovosti, na viacerých nahlásili ...

Slovenské úrady v pohotovosti, ... štátne inštitúcie a organizácie na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s doručenými listovými zásielkami, ...

/www.noviny.sk/slovensko/bratislava/170487-na-danovom-urade-v-bratislave-nahlasi…

Bc. štúdium - Katolícka univerzita v Ružomberku

Štátne skúšky; Záverečné práce; Veda a výskum; Medzinárodné vzťahy; Úradná výveska; ... tlačové úrady, kultúrno-spoločenské inštitúcie, ...

www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/ff-studium/ff-bc-st…

Dopravná dostupnosť - obcan.hlohovec.sk

štátne cesty; II./507 - smer Topoľčany; ... Úrady a inštitúcie v meste. Úrady; Zdravotníctvo; Školstvo ; Cirkev ; Združenia; Banky . Sociálne veci ...

obcan.hlohovec.sk/?id_menu=66203&limited_level=1&stop_menu=66202

TRENČÍN - Vzdelávanie a školstvo

Úrady a inštitúcie - Orgány verejnej správy - Banky - Mestská polícia - Zdravotné a sociálne zariadenia ... štátne, cirkevné, športové, ...

www.trencin.sk/15499

Verejné prostriedky - epi.sk

... štátne účelové fondy ... Vyššie uvedené orgány a inštitúcie v rámci finančného ... Colné úrady vyberajú clo a poľnohospodárske poplatky v ...

www.epi.sk/odborny-clanok/Verejne-prostriedky.htm

Humanitárne organizácie - infofirmy.sk

Inštitucie a úrady » Humanitárne organizácie. FIRMY. Automobily a doplnky Cestovanie a turizmus Chovateľstvo a zvierat ...

www.infofirmy.sk/institucie-a-urady/humanitarne-organizacie.php

Duševné vlastníctvo - Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo. Je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a ...

www.dusevnevlastnictvo.gov.sk

Voľné pracovné miesta Štátna správa v Stropkove | Stropkov ...

Názov; Úrady a inštitúcie: Mestské, obecné, štátne a verejné úrady a inštitúcie v Stropkove možno nájsť v celom regióne, pričom podľa...

www.stropkov.iden.sk/trh-prace/statna-sprava/

Slávnostné promócie na Dubnickom technologickom inštitúte ...

Úrady a inštitúcie. Informácie pre turistov. Služby. Zábava a voľný čas. ... budú mať možnosť ukončiť štátne skúšky počas opravného, ...

www.dubnica.sk/aktuality/slavnostne-promocie-na-dubnickom-technologickom-institu…

zákonom č. 199/2004 Z. z. - slov-lex.sk

Štátne orgány a iné orgány ... podľa medzinárodných zmlúv pre inštitúcie tretích štátov alebo medzinárodné ... iné colné úrady; ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/199/20160601

Lekárničky pre inštitúcie a úrady - vmbal.sk

Lekárničky pre inštitúcie a úrady v internetovom obchode VMBal s.r.o., ktorý sa špecializuje na sortiment v odbore bezpečnostná práce. Skladová dostupnosť ...

www.vmbal.sk/institucie-a-urady

aslsr: Postup pre ošetrujúceho lekára - ÚPSVaR

Vládne a štátne inštitúcie; Stavovské a profesné zdravotnícke organizácie ; ... Od 01. januára 2013 potvrdzujú príslušné úrady práce, ...

aslsr.sk/single-news/article/postup-pre-osetrujuceho-lekara-upsvar.html

Oficiálna stránka mesta Námestovo - Oravská poliklinika ...

Úrady a inštitúcie. Mestský úrad; Mestská polícia; ... LSPP stomatologická je zabezpečovaná v soboty, nedele a štátne sviatky od 8.00 hod do 13.00 hod.

www.namestovo.sk/sk/Uzemna-poliklinika-Namestovo

Tag 'okresné úrady' - TERAZ.sk

Ako si úrady štyri koaličné strany podelia, ... ktorých pôsobnosť a kompetencie sa presunuli od januára 2013 na iné štátne inštitúcie. ...

www.teraz.sk/tag/okresne-urady

forum.chess.sk • Zobrazenie témy - STANOVY KLUBOV

Mestské a obecné úrady, nadácie, VÚC a ďalšie štátne inštitúcie už začínajú uznávať iba tie žiadosti, ktoré vo svojej prílohe majú stanovy , ...

forum.chess.sk/viewtopic.php?f=3&t=1781

Ombudsmanka sa pozrela na úrady, políciu a nemocnice ...

Ombudsmanka sa pozrela na úrady, ... Navštívené boli všetky najväčšie štátne krajské nemocnice a ... že samotné inštitúcie nepovažujú za podstatnú ...

www.topky.sk/cl/10/1603013/Ombudsmanka-sa-pozrela-na-urady--policiu-a-nemocnice-…

Coolové občianske s čipom a e-podpisom? Zatiaľ čisto na ...

... lebo inštitúcie s ich zavádzaním váhali kvôli nízkej ... že štátne úrady pre účely šírenia ZEP-u medzi občanmi SR nakupujú len softvér ...

/www.etrend.sk/technologie/coolove-obcianske-s-cipom-a-e-podpisom-zatial-cisto-n…

Výroba a predaj - rohoznik.sk

Inštitúcie a organizácie. Back; ... Úrady a organizácie. Výroba a predaj. Zdravotníctvo. ... Drevosklad - Štátne lesy Rohožník, ...

rohoznik.sk/adresar-firiem/vyroba-a-predaj

Úrady a ministerstvá | Formuláre na stiahnutie

Nájdete formulár podľa typu inštitúcie, ktorá formulár vydáva. Napríklad DPFO A, DPFO B, DPPO, DPH, ... Štátne občianstvo a vízum Register trestov.

www.tlaciva-na-stiahnutie.sk/obsah-formulare-uradu.html

Informačné centrum mladých - On-line

ICM.sk Informačné centrá mladých, všetko o mladých, pre mladých a s mladými

www.icm.sk

Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline - zilina.sk

úrady a inštitúcie v Žiline; ďalšie kontakty; ... ktoré by mali poskytovať jednotlivé štátne organizácie a ústredné orgány štátnej správy ...

www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13576

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | »»