Štátne úrady a inštitúcie

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcieVypnúť filtrovanie výsledkov iba pre lokalitu "Slovensko"


Kultúra - mesto Komárno

Úrady a inštitúcie - Školstvo - Banky - Mesto - Web - KOMÁRNO: Mesto ... Kultúrne potreby obyvateľov uspokojovalo jediné štátne kino.

www.mestokomarno.com/kultura.php

Základná škola,Šarfická 301, 900 82 Blatné

... ak tam dieťa chodí. Úrady zase budú vedieť odkontrolovať dochádzku detí. ... keďže doň budú mať prístup viaceré štátne inštitúcie, ...

/zsblatne.edupage.org/text1/

PowerPoint Presentation

... výskumné ústavy a komory sprostredkujúce inštitúcie Štruktúra a fungovanie ... samosprávy a úrady, ... a štátne technické vysoké ...

www.kosice.sk/static/prilohy/kosice_invest_2009/KSK_Prezentacia_Kosice_Invest_20…

MASMEDIÁLNY NIHILIZMUS A VYMÝVANIE MOZGOV PO SLOVENSKY

Rady poškodených investorov na Taiwane sa pritom rozširujú o slovenských výrobcov i štátne inštitúcie, ... Slovenské úrady však prípad megapodvodu ...

necenzurovane.net/kovac/kovac9.html

ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Biskupské úrady ... štátne Nitrianske kniežatstvo od roku 880 tvorilo ... najvyššie cirkevné inštitúcie svetského rázu aj rádové inštitúcie.

www.ecav.sk/?p=ZS_zil_synoda_1610/ZS_historie/krestanstvo_na_slovensku_do_reform…

zákonom č. 199/2004 Z. z. - slov-lex.sk

Štátne orgány a iné orgány ... podľa medzinárodných zmlúv pre inštitúcie tretích štátov alebo medzinárodné ... iné colné úrady; ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/199/20160601

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ...

... hasičský a záchranný zbor, colné a daňové úrady, advokáti, exekútori, ... Tento doklad akceptujú aj iné štátne orgány a inštitúcie, ...

www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/informacny-servis/

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Mestom Trnava za ...

galérie a štátne divadlá. ... územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ... položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, ...

www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/Preh%C4%BEad%20SP%20vyberan%C3%BDch%…

Poistovne.sk - Úrad pre dohľad nad zdravotnou ...

Podľa nej by bol potrebný jednotný výklad zákona, ktorým by sa úrady museli riadiť. ... že štátne inštitúcie tu majú byť pre občanov a nie naopak.

poistovne.sk/30840-sk/urad-pre-dohlad-nad-zdravotnou-starostlivostou-je-nefunkcn…

Galavečery za štátne, to je muzika! - Hlavné správy - Blog

Galavečery za štátne, ... „Vklad“ verejnoprávnej inštitúcie v objeme cca 9% sú ... kazateľa Fethullaha Gülena Úrady plánujú zatknúť 58 lídrov ...

blog.hlavnespravy.sk/649/galavecery-za-statne-to-je-muzika/

Nórsko-slovenský spolok - FAQ - často kladené otázky

Príslušné inštitúcie vo väčšine členských štátov spravidla súdia, ... (štátne poznávacie ... do slovenčiny a slovenské úrady to akceptujú ...

slovakia.no/nsf/faq.html

Prečo aj na štátne firmy platí infozákon « Transparency ...

... prečo by tieto spoločnosti mali mať rovnaké povinnosti ako štátne orgány alebo ... zániku) inštitúcie ... zločincov vo vašom okrese? Úrady ...

www.transparency.sk/sk/preco-aj-na-statne-firmy-plati-infozakon/

Uplatnenie absolventa štúdia na IFBLR | Inštitút ...

sú napr. zdravotné a komerčné poisťovne a úrady práce. Okrem toho môžu nájsť svoje ... (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej,

ifblr-old.ucm.sk/uplatnenie

Filatelisticke zaujímavosti - zsf.chtf.stuba.sk

... že jeden z poštových majstrov v Bathu obdržal s predstihom ako ostatné poštové úrady ... inštitúcie. Rozvojom miest sa ... štátne a verejné úrady ...

www.zsf.chtf.stuba.sk/zaujimavosti.htm

Zmeny v podnikateľskej legislatíve od roku 2017 ...

Za úmyselné zníženie dane prostredníctvom transakcií medzi závislými osobami budú daňové úrady ... Po tomto dátume budú štátne inštitúcie ...

/zmps.sk/aktuality/informacie/zmeny-v-podnikatelskej-legislative-od-roku-2017

Okruhy otázok na štátne bakalárske skúšky v akademickom ...

Okruhy otázok na štátne bakalárske ... Špecializované inštitúcie a regionálne ... politické úlohy, najvýznamnejšie krajinské úrady, ...

docs.exdat.com/docs/index-363267.html

Zamestnávanie cudzincov - epi.sk

Podľa neho majú špecializované inštitúcie poskytujúce služby zamestnanosti, ... Ak cudzinec nadobudne štátne občianstvo Slovenskej ... Úrady práce, ...

www.epi.sk/odborny-clanok/Zamestnavanie-cudzincov.htm

Mestské úrady - Best.sk

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie > Mestské úrady. Hľadaj: ... Samospráva, inštitúcie, vzdelávanie, kultúra, športové podujatia, projekty

didi.sk/www/UradyMestske.htm

GWA - Financie

... že všetkých dlžníkov registrujú okresné úrady, ... míňajú a štátne príspevky nepostačujú ... všetky pôžičkové inštitúcie ...

www.gwa.sk

SADZOBNíK SPRÁVNYCH A MANIPULAČNÝCH POPLATKOV - mikulas.sk

... galérie a štátne divadlá ... a profesionálne hudobné inštitúcie, ... Podl'a tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, ...

www.mikulas.sk/files/Image/samosprava/sadzobnik_spravnych_poplatkov.pdf

Náhradné náplne do lekárničiek - vmbal.sk

Inštitúcie a úrady; Škola a šport; ... Platba na faktúru pre obce a štátne organizácie; Veľkoobchodný predaj; Zľavový program pre našich verných ...

www.vmbal.sk/nahradne-naplne-do-lekarniciek

Na kontroverzné zariadenie Čistý deň sa vrhnú štátne ...

Na kontroverzné zariadenie Čistý deň sa vrhnú štátne kontroly. ... Všetky tieto inštitúcie sa chystajú kontrolovať ... Na tú sa úrady momentálne ...

dennik.hnonline.sk/slovensko/824791-na-zariadenie-cisty-den-sa-vrhnu-kontroly

STV, SKYLINK A SLOVENSKO - TEXT PETÍCIE EUROPARLAMENTU ...

Na uvedené skutočnosti boli upozornené všetky štátne ... úrady boli a sú nečinné. Celý ... ktorá sa odráža v strate dôvery občanov Slovenska v ...

www.solideurope.sk/news.php?readmore=683

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO LIPTOVSKOM ...

a epidemiológie premenované na štátne zdravotné ústavy, ... Tieto úrady sa stali orgánmi štátnej správy. ... k čomu inštitúcie orgánov verejného

www.ruvzlm.sk/download_stranky.php?id=1116

aslsr: Asociácia súkromných lekárov SR

Vládne a štátne inštitúcie; ... Od 01. januára 2013 potvrdzujú príslušné úrady... viac >> Kategória: Všeobecné . 05.03.2013 Bulletin ASOCIAČNÍK 1/2013.

aslsr.sk/browse/17.html

Spišská Sobota - Poprad

Úrady a kontakty; Sociálna pomoc; Územný plán; Organizácie; Civilná a požiarna ochrana; ... v niektorých sú umiestnené kultúrne a štátne inštitúcie ...

/www.poprad.sk/spisska-sobota.phtml?id3=728

portalbk.statistics.sk

S.12203 Ostatné finančné inštitúcie ... (obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, štátne ... obecné, mestské a miestne úrady a ...

portalbk.statistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Klasifikacie/instit_sektor.rtf

Švajčiarske úrady pritvrdzujú proti islamu | Listy z ...

Švajčiarske úrady pritvrdzujú proti islamu. TREND.sk; ... Švajčiarsko nemá štátne náboženstvo. ... rozvoj, inštitúcie, imigrácia, ...

blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/svajciarske-urady-pritvrdzuju-proti-islamu.html

Drevosklad - Štátne lesy - zs.rohoznik.sk

Inštitúcie a organizácie. Back; ... Úrady a organizácie; Výroba a predaj; ... Drevosklad - Štátne lesy. Kontakt. Rohožník

www.zs.rohoznik.sk/adresar-firiem/vyroba-a-predaj/10-vyroba-a-predaj/24-drevoskl…

Súdy nepochopiteľne neukladajú peňažné tresty | Články ...

Inštitúcie. Správcovia; Dôvodové ... Skončia menšie exekútorské úrady? ... Najvyššie štátne zastupiteľstvo Českej republiky ako aj Najvyšší súd ...

www.najpravo.sk/clanky/sudy-nepochopitelne-neukladaju-penazne-tresty.html

Odluka cirkvi od štátu. Koľko peňazí by nás to stálo?

... (napr. biskupské úrady). ... platiť členovia cirkví aby tak dokázali nahradiť chýbajúce štátne peniaze? ... stránky nezastupuje tieto inštitúcie.

/studentskefinancie.sk/clanok/odluka-cirkvi-od-statu-kolko-penazi

Ján Čomaj - Slovenskí spisovatelia - Literárne informačné ...

... malé vidiecke podniky, štátne majetky a pomaly aj družstvá pomaly ale isto ... úrady prisľúbili, že ... obchádzal pražské inštitúcie, prosil ...

www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jan-comaj

Slovensko prilákalo v minulom roku osem odborníkov. Miesto ...

V rámci schémy mohli ústredné orgány štátnej správy, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie či Slovenská akadémia vied ...

hnonline.sk/slovensko/903550-vlada-za-minuly-rok-sa-podarilo-prilakat-spat-na-sl…

AGENTÚRA ANO, Súťažná 18, 821 08 Bratislava ...

Našimi partnermi a spolupracovníkmi v zahraničí sú akreditované súkromné i štátne jazykové školy, vzdelávacie inštitúcie, ... úrady , školy školy ...

www.supernavigator.sk/navigator/profile_firm.php?id=12003668

Manipulácia a preprava nebezpečných látok a Slovenská ...

Štátne sviatky a dopravné ... Následné písomné dotazy na pracovníkov tejto inštitúcie, ... že krajské úrady dopravy vykonávajú kontroly v ...

www.profivodic.sk/manipulacia-a-preprava-nebezpecnych-latok-a-Slovenska-realita

Balič a Balička šampónov vo fabrike - Anglicko - Pracovná ...

Pomoc pri vybavení NIN čísla, bankového účtu a nahlasení na všetky potrebné štátne inštitúcie Ubytovanie: ... Úrady práce; Správy katastra; Kontakt.

www.zivotopis-online.sk/pracovna-ponuka/balic-a-balicka-samponov-vo-fabrike-angl…

Obchod a služby | 123dodavatel.sk

Štátne správy (104) ... Krajské úrady (21) Úrady práce ... Leasing (233) Úverové inštitúcie a Úverové karty (52) Lekárne (374) Voda - predaj ...

www.123dodavatel.sk/obchod-a-sluzby

Kto sme | Cvno.sk

... úrady práce ale aj stredné a vysoké školy. ... mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy, štátne i súkromné inštitúcie) ...

www.cvno.sk/kto-sme/

Vzdelávacia politika ~ Psychológia - Referáty | Zones.sk

Vzdelávacie subjekty- sú to všetky inštitúcie, ... podľa zakladateľa- štátne ... (úrady práce sociálnych vecí a rodiny), mestské úrady, ...

/www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/13814-vzdelavacia-politika/

Štátne úrady, štátne orgány, štátne agentúry, Pozri.sk

štátne úrady, štátne inštitúcie, štátne orgány, štátne agentúry, katalog www stranok Pozri.sk

katalog.pozri.sk/h008-statne-urady

Prešovský Večerník - povecernik.sk

Na Hlavnú to máte za tri kroky, na úrady či do banky tiež. ... ponúkol svoju víziu ako dať univerzite punc modernej vzdelávacej inštitúcie.

www.povecernik.sk/rss

Vládne a štátne inštitúcie - Best.sk

Vládne a štátne inštitúcie. Hľadaj: PODKATEGÓRIE. Archívy (3) Katastrálne a pozemkové úrady (3) Krajské úrady (7) Mestské úrady (36)

best.sk/www/InstitucieVladne.htm

Štátne a vládne inštitúcie,,, Pozri.sk

Štátne a vládne inštitúcie štátne inštitúcie, ... Daňové úrady a daňové riaditeľstvá. Neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam.

katalog.pozri.sk/h005-statne-a-vladne-institucie

Účtovná osnova pre rozpočtové a príspevkové organizácie a ...

... krajské a okresné úrady, štátne školstvo a zdravotníctvo, ... Môžu to byť kultúrne inštitúcie, SOU, verejnoprospešné služby a pod.

referaty.aktuality.sk/uctovna-osnova-pre-rozpoctove-a-prispevkove-organizacie-a-…

Komentár Petra Kremského: Slovensko ničí papierová vojna ...

Na záver možno len jedna zaujímavá informácia z druhej strany frontu. Úrady a inštitúcie si na Slovensku svoje e-schránky otvárajú iba výnimočne.

/www.aktuality.sk/clanok/378415/komentar-petra-kremskeho-slovensko-nici-papierov…

Video z prípravy inscenácie berlínskeho „teroristického ...

Inštitúcie štátnej moci, vládne, ... keďže štátne orgány sú prekvapené, ... Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ...

www.auria.sk/blog/video-z-pripravy-inscenacie-berlinskeho-teroristickeho-utoku-1…

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 8 | | »»