Ministerstvo zdravotníctva

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo zdravotníctva


Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva; Vedenie; Bývalí ministri; Vedúci zamestnanci; Hlavní a krajskí odborníci; Kontakty; ... Spišská Belá. RZP. Falck Záchranná, a ...

www.health.gov.sk/Clanok?oznamenie-o-vysledkoch-vyberoveho-konania-ZZS-2013-20-0…

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. ... v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR ... Kukučínova 599 / 62 Belá nad Cirochou ...

www.health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu

Josephine - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Stát. Vyhľadávanie. CPV. NUTS. Filtrovať Číslo spisu VO Názov predmetu zákazky ...

/josephine.proebiz.com/profile/ministerstvo-zdravotnictva-slovenskej-republiky

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

© 2017 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. Vyhlásenie o prístupnosti ...

www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra

Časť A - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

... Ministerstvo zdravotníctva SR, ... n.o., Obecný úrad Podhorie, Banská Belá, Štiavnické Bane, ... Brezany a INCONE, ...

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor%20archivov/kontroly/Cast%20A_…

Z neznámeho lekára sa za Smeru z peňazí štátnej poisťovne ...

... keď na ministerstvo zdravotníctva nastúpila Zuzana Zvolenská, ktorá za šéfa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne dosadila Marcela Foraia. ...

/dennikn.sk/359520/neznameho-lekara-sa-za-smeru-penazi-statnej-poistovne-stal-ma…

Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava | Zzz.sk

... ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva ... Cieľom NCZI je zabezpečovať úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, ... Okres Žilina Okres ...

/www.zzz.sk/zariadenie/3467-narodne-centrum-zdravotnickych-informacii

Česká lekárska komora stupňuje tlak na ministerstvo | Zzz.sk

Ministerstvo zdravotníctva však útok ČLK, ... Ministerstvo opakovane obvinilo ČLK, ... Okres Žilina ...

/www.zzz.sk/clanok/5093-ceska-lekarska-komora-stupnuje-tlak-na-ministerstvo

Portál právnych predpisov - Odoslané pripomienky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky . ... Spišská Belá – Spišská Stará Ves) v rámci IROP podľa pravidiel implementácie EŠIF v prípade, ...

/lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=48&matEID=8896&drComment…

Nehnuteľný majetok - Register ponúkaného majetku štátu

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z ...

/www.ropk.sk/index/index.php

Central register of contracts | Centrálny register zmlúv

Obec Belá: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina: 24. Február 2017: Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného ... Ministerstvo obrany: 24 ...

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=114372

Dodatky k zmluvám | Centrálny register zmlúv

Obec Banská Belá: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: 1. Marec 2017: Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ... Ministerstvo zdravotníctva SR: 1. Marec

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=114430&page=13

30/2006 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z.z. o ... Spišská Belá . 196. Spišská Nová Ves, časť stred .

www.pravo-medicina.sk/___files/30_2006.pdf

3 K ZMLUVE O 11/2011/OPV - crp.gov.sk

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika ... Okres SK031B Okres Žilina Obec SK031B517402 ...

/crp.gov.sk/data/att/37794.pdf

data.gov.sk

12 2015 16-01-2015 http://www.uvo.gov.sk/vestnik/detail/3168 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, ...

/data.gov.sk/dataset/5cad2a90-ce0c-48b3-a35d-28f0db83a825/resource/94529bf1-3824…

Ministerstvo zdravotníctva bude sledovať, ako VšZP napráva ...

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude sledovať, ako štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) napráva pochybenia, ktoré po kontrole odhalil ...

/www.postoj.sk/15669/ministerstvo-zdravotnictva-bude-sledovat-ako-vszp-naprava-s…

Josephine - Verejné obstarávania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky SK010 19732116.98 EUR Prebiehajúca 21.04.2017 10:00 S ...

/josephine.proebiz.com/public-tenders/list

Už aj v košickej nemocnici bude Rada riaditeľov - kosice ...

Ministerstvo zdravotníctva ... zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva," povedal šéf rezortu ... Belá 1160 Košická Belá ...

/kosice.korzar.sme.sk/c/20472286/uz-aj-v-kosickej-nemocnici-bude-rada-riaditelov…

Lekárov hnevá zrušenie poplatkov za objednanie | TVnoviny.sk

Ministerstvo zdravotníctva má len údaje od VšZP. Teda iba čiastkový údaj. Údaje o príjmoch všeobecného lekára či špecialistu ministerstvo nepozná.

www.tvnoviny.sk/domace/1786001_lekarov-hneva-zrusenie-poplatkov-za-objednanie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, ... Spišská Belá. 196. Spišská Nová Ves, časť stred. 197.

zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-30/2006

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA

Bitarová, okres Žilina Pri razení dialni čného tunela ... 15 834 tis. Sk (0,9 %), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ... Ministerstvo dopravy ...

www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/kza98s_star.pdf

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi: Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu. HIST JUD DS ...

zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-371/2015

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA CHCE DO KONCA ROKA PREDSTAVIŤ ...

Domov > Aktuality > Monitoring médií > MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA CHCE DO KONCA ROKA PREDSTAVIŤ ZMENY V LEKÁRSKYCH POHOTOVOSTNÝCH SLUŽBÁCH.

skzl3.networ.sk/index.php/aktuality/monitoring/665-

Ministerstvo zdravotníctva bude sledovať, ako VšZP napráva ...

Ministerstvo zdravotníctva bude sledovať, ako VšZP napráva svoje pochybenia 21. júla 2016 20. júla 2016 Live 0 Comment. ... Spišská Belá (Klinika Kostka).

lionline.sk/ministerstvo-zdravotnictva-bude-sledovat-ako-vszp-naprava-svoje-poch…

MINISTERSTVO DOPRAVY, - rokovania.gov.sk

Štátna plavebná správa 42 000,00 46 360,87 110 18. Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR 0,00 14 024,51 ... 1523 I/11 Budatín, ... MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT ...

www.rokovania.gov.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-119360

287/2005 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 ... Takú zmenu sídla stanice možno vykonať len so súhlasom Ministerstva zdravotníctva ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/287/vyhlasene_znenie.html

Kúpele Vyšné Ružbachy | Liečebné, rekondičné, wellness a ...

... Detský domov Spišská Belá; ... Ministerstvo zdravotníctva SR) ... a personálne zabezpečenie podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č.101 ...

www.ruzbachy.sk/rekondicne_pobyty

Ministerstvo zdravotníctva bude sledovať, ako VšZP napráva ...

Ministerstvo zdravotníctva bude sledovať, ako VšZP napráva svoje chyby. TASR, 20. júla 2016 17:31. ... Spišská Belá (Klinika Kostka). NKÚ tvrdí, ...

www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-zdravotnictva-bude-sledova/207827-clanok.htm…

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 10.10.2015: zo zmluvného vzťahu: 87,13 EUR: 03.11.2016: Zobrazenie. 10; 50; 100 << < 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 ...

www.pohladavkystatu.sk/sk/vyhladavanie?query=&obligor_SR=on&type_person%5BPO_%5D…

Kontrola - MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych ...

Ministerstvo Minister; Analytické ... zdravia vrátane ochrany zdravia pri práci vykonáva Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného ...

/www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-prac…

P R Í L O H A Č - lt.justice.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR. ... Psychiatrické oddelenie /vysunuté pracovisko Bytčica ... Belá č. 490 DD 16 ...

/lt.justice.gov.sk/Attachment/priloha_1%20--%20zoznam%20zariaden%C3%AD.doc?instE…

výroba export do talianska - vyhľadávanie vo firmách

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: 2 59751111: Špitálska 8, ... Spišská Belá, 059 01: PROWIN s.r.o. +421 33 7628812: Bratislavská 2789/110, ...

www.ifirmy.sk/?search_text=v%C3%BDroba%20export%20do%20talianska&search_type=f&g…

Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom ...

... o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brezany ... v katastrálnom území Bánová ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=8&nazov=&art_zs1=%C5%BDilinsk%C3%A1+univerzita+v+…

Vedia, kedy búrky prídu, ale kde, to už nie - Domáce ...

Od Kriváňa ide Biely Váh aj rieka Belá. Belá však ide územím, ktoré je chránené, v okolí Bieleho Váhu sú veľké plochy lesov, ktoré boli vyrúbané.

spravy.pravda.sk/domace/clanok/356527-vedia-kedy-burky-pridu-ale-kde-to-uz-nie/

741/2004 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/741/20050701.html

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných ...

Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brodno 43 157: 8 129: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=57165&page=7

KRÍZOVÉ UDALOSTI A ICH RIEŠENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

... ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky určilo rozhodnutím alebo príkazom ... Pokiaľ v mierovom stave pripadá na okres Žilina 828 ...

diplom.utc.sk/wan/2254.doc

Vo Veľkej Británii zomrel exmajiteľ nebankoviek Vladimír Fruni

... ministerstvo zdravotníctva verí, že pacientom pomôže. ... POPRAD – Mesto Spišská Belá zamestnáva v súčasnosti takmer sedemdesiat uchádzačov o ...

www.netky.cz/clanok/vo-velkej-britanii-zomrel-exmajitel-nebankoviek-vladimir-fru…

Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo ...

Ministerstvo zdravotníctva SR dalo 14. mája 2009 do pripomienkového konania Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie.

www.peticia.sk/bezpecne-materstvo-a-reprodukcne-zdravie/index.php?s=vsetky

Katalóg služieb -... - UPVS

Ústredný portál verejnej správy. Zmena kontrastu; Úvod; O portáli; Pomoc; Kontakt; English; Pôvodná verzia portálu

/www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda

Ministerstvo sa zaoberá správnou radou piešťanskej ...

Ministerstvo zdravotníctva sa zaoberá otázkou správnej rady Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch. Potvrdil to pre TASR minister zdravotníctva ... Brezany ...

domov.sme.sk/c/20147158/ministerstvo-sa-zaobera-spravnou-radou-piestanskej-nemoc…

Zdravotné sestry z východu lákajú platy v Škandinávii ...

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, ... Peter Cmorej: Ministerstvo financií ide chrániť zisk finančných inštitúcií a poškodiť spotrebiteľov;

/kosice.korzar.sme.sk/c/6947095/zdravotne-sestry-z-vychodu-lakaju-platy-v-skandi…

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ...

... Ministerstvo zdravotníctva SR ... 38. Suchá Belá v NP Slovenský raj ... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

/www.enviroportal.sk/uploads/spravy/2012-skratky-obsah-tiraz.pdf

NR SR, 2006-2010, 8. schůze, část 50/54 (29. 3. 2007)

... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ... Valašská Belá - rýchla lekárska pomoc ...

www.psp.cz/eknih/2006nr/stenprot/008schuz/s008050.htm

Analýza systému záchrannej zdravotnej služby po reforme ...

Valaská Belá. Horná Marikov ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. PZ ... 20 rokov súkromného zdravotníctva;

www.hpi.sk/2010/01/analyza-systemu-zachrannej-zdravotnej-sluzby-po-reforme/

Kontrolný úrad potvrdil nevýhodnosť zmlúv VšZP s tetou ...

V roku 2011 VšZP z vlastného podnetu zazmluvnila aj CPKSB Spišská Belá, ... Ministerstvo zdravotníctva pripravuje nákup nemocničných postel ...

spravy.pravda.sk/domace/clanok/399590-kontrolny-urad-potvrdil-nevyhodnost-zmluv-…

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 45 z 10. februára 2016

... Spišská Belá ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného ... minister zdravotníctva

www.nro.vlada.gov.sk/data/files/6081_uznesenie_45_2016.pdf

287/2005 Z.z. - , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z.z. o ... Turzovka 233. Ubľa 234. Ulič 235. Valašská Belá 236. Veľké ...

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/60390/1/2

www.telecom.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR 102 ... Spišská Belá, Kežmarok, Prešovsk ...

www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/VerejPraceDokumenty/Experti…

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 100 | | »»