Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja


Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ... Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Úlohu CKO ... Ţilina, Brodno, D3 ...

www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=eurounia/fondy/OPD/MVOPD/6zasad/Zazn…

Aktuality - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ... výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely sa dnes zúčastnil na ... ktorou prechádza južne od obce Bitarová, ...

www.telecom.gov.sk/index/?ids=36301&prm2=193805

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 48 ... Žilina, Brodno. ... pracovaný a schválený aj pri projektoch rozvoja

parlamentnykurier.sk/kur242a243-15/48.pdf

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA ...

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ... výstavby a regionálneho rozvoja SR, ... Obecný úrad, 010 04 Bitarová 6. Obec Brezany, Obecný úrad, 010 04 ...

www.zilina.sk/dokumenty/UradneOznamy_20121203143717.pdf

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Po prechode pôsobností na tomto úseku verejnej správy na Ministerstvo výstavby a regionálneho ... ktorým je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ...

archiv.klub500.sk/klub500/home.nsf/page/595887D09709CE42C12572430028273D/$FILE/S…

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ... výstavby a regionálneho rozvoja SR MHD mestská ... Streda 2800 Spišská Belá 5100 Gelnica 0 ...

docplayer.gr/20829213-Ministerstvo-dopravy-vystavby-a-regionalneho-rozvoja-slove…

Výročná správa Ministerstva dopravy, výstavby a ...

... výstavby a regionálneho rozvoja za rok 2012. ... 10 MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY • KSÚ v Košiciach ...

documents.tips/documents/vyrocna-sprava-ministerstva-dopravy-vystavby-a-regional…

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA ...

1 l IV MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nám. slobody č.

www.zilina.sk/dokumenty/UradneOznamy_20121011125246.pdf

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza ...

Žilinský kraj, okres Žilina: Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: Typ poskytnutej pomoci: nenávratn ...

/crp.gov.sk/d1-hricovske-podhradie-lietavska-lucka-ii-faza/

Ministerstvo dopravy od 1. januára 2017 mení názov a logo ...

Rezort dopravy mení od začiatku budúceho roka svoj názov na Ministerstvo dopravy a výstavby ... výstavby a regionálneho rozvoja SR v oblasti ... Brodno. Druhá ...

nasadoprava.sk/ministerstvo-dopravy-1-januara-2017-meni-nazov-logo/

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk

Výsledky kontrol od roku 2012 - Najvyšší kontrolný úrad ...

... Ministerstvo obrany SR: 1,5MB: ... výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky; ... 00326518 Mesto Spišská Belá;

/www.nku.gov.sk/spravy-o-vysledkoch-kontrol-od-roku-2012

Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv

... výstavby a regionálneho rozvoja SR: 26. November ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ... (Brodno) ZM/2014/0157: 254 899 999 ...

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&order=22&page=1

Portál právnych predpisov - Odoslané pripomienky

... výstavby a regionálneho rozvoja tak, ... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . ... Spišská Belá ...

/lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=48&matEID=8896&drComment…

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 ... Spišská Belá, ... výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

/www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=104181

ÚVER - crp.gov.sk

... COUNTRY SALOON Belá, s.r ... o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ... 2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho ...

www.crp.gov.sk/data/att/2744.pdf

Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv

... výstavby a regionálneho rozvoja SR: 2. ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: ... Žilina Brodno ...

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&order=22&page=4

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry ...

Podpora regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Euroregión a FERS ...

www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-regionalneho-rozvoja/aktualne/dalsi-krok…

Kontrola - MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych ...

Ministerstvo Minister; Analytické centrum; Poskytovanie dotáci ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská informačná služba. ...

/www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-prac…

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 45 z 10. februára 2016

... Spišská Belá ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného ... výstavby a regionálneho rozvoja

www.nro.vlada.gov.sk/data/files/6081_uznesenie_45_2016.pdf

ZOZNAM ČLENOV Monitorovacieho výboru pre európske ...

... výstavby a regionálneho rozvoja SR, ... odbor územného plánovania, sekcia výstavby Ministerstvo dopravy, ... ZMOS a primátor mesta Spišská Belá

www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/384_zoznam-clenov-a-pozorovatelov-nmv-pre…

Ministerstvo dopravy dostane budúci rok menej peňazí ...

Ministerstvo dopravy dostane budúci rok menej peňazí. ... výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) ... okres Žilina, ...

podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1502383/Ministerstvo-dopravy-dostane-buduci-rok-…

Opäť úspešný projekt na rozvoj cykloturistiky Združenia ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli Výzvu na ... Spišská Belá ... výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

www.dlhanadoravou.sk/oznamy/opat-uspesny-projekt-na-rozvoj-cykloturistiky-zdruze…

ZOZNAM ČLENOV Národného monitorovacieho výboru pre ...

... výstavby a regionálneho rozvoja SR, ... odbor územného plánovania, sekcia výstavby Ministerstvo dopravy, ... ZMOS a primátor mesta Spišská Belá

www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1253_zoznam-clenov-a-pozorovatelov-nmv-pr…

Ministerstvo dopravy chce v roku 2015 stavať najmä ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) sa v roku 2015 zameria prioritne na financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj ...

podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1448733/Ministerstvo-dopravy-chce-v-roku-2015-st…

Obnova ciest I. triedy podla okresov 2011-2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a ... 67 Strážky Spišská Belá (extravilán) 4 67 Spišská Belá III. etapa 3,4 77 ... výstavby a regionálneho rozvoja SR.

/www.slideshare.net/mindopsk/obnova-ciest-i-triedy-podla-okresov-20112012

R o z s u d o k - AKTUALITY

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ... „diaľnica D3 Brodno ... o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest ...

www.supcourt.gov.sk/data/att/38877_subor.pdf

Ľubovnianske noviny č. 31 by Vladimir Zima (page 1) - issuu

... výstavby a regionálneho rozvoja SR bude opravy ... Zborov – Smilno (4500 m), Spišská Belá ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ...

/issuu.com/lubovna/docs/lubovnianske-noviny-c-31.12419/1

ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁ ŤAŽÍ (2010 – 2015)

... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ... Národná stratégia trvalo udržate ľného rozvoja ... okres Žilina ZC ...

/www.minzp.sk/files/skody-a-havarie/enviro-zataze/statny-program-sanacie.pdf

ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ (2010 – 2015)

... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ... Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja ... okres Žilina ZC ...

www.enviroportal.sk/uploads/2011/07/page/environmentalne-temy/envi_6/Statny_porg…

mpo (mdvrr sr) 1-01 - Štatistický úrad SR

... VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ... Hrádok 523828 Spišská Belá 508438 Banská ...

readgur.com/doc/214531/mpo--mdvrr-sr--1-01---%C5%A1tatistick%C3%BD-%C3%BArad-sr

www.lietavskalucka.sk

... VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ... Bitarová, Bánová, Bytëica, Lietavská ...

www.lietavskalucka.sk/download_file_f.php?id=708511

Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom ...

... o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brezany ... v katastrálnom území Bánová ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=8&nazov=&art_zs1=%C5%BDilinsk%C3%A1+univerzita+v+…

Ministerstvo dopravy preferuje zachovanie funkčnosti ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ... výstavby a regionálneho rozvoja si je vedomé ťažkej ekonomickej situácie Letiska Piešťany ...

nasadoprava.sk/ministerstvo-dopravy-preferuje-zachovanie-funkcnosti-letiska-pies…

Opäť úspešný projekt na rozvoj cykloturistiky Združenia ...

Opäť úspešný projekt na rozvoj cykloturistiky Združenia Euroregion Tatry Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli Výzvu na

www.mikulas.sk/files_web/attachments/spera-2015.pdf

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných ...

Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Brodno ... PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=57165&page=7

rpo.rokovania.gov.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho ... Trasa tzv. severnej lokalizácie diaľničného prepojenia D1 Žilina/Brodno ... Koncepcia územného rozvoja ...

rpo.rokovania.gov.sk/hsr/File.aspx/Index/101460

Štrukturálne fondy EÚ, Eurofondy | Agentúra na podporu ...

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. Rozvojové projekty a ... a regionálnych projektov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho ...

www.katalogfirmy.sk/katalog/strukturalne-fondy-eu-eurofondy/agentura-na-podporu-…

www.autora.sk

Identifikátor: Začiatok úseku: Križovanie: Koniec úseku: Križovanie: Celková dĺžka úseku v km: Spoplatnená dĺžka úseku v km: Zoznam úsekov na ceste I/2 ...

www.autora.sk/zz/2011/441/

R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L ...

bolo rozhodnuté o umiestnení stavby „Diaľnica D3 Ţilina (Brodno) ... z ktorej jednoznačne vyplynulo, ministerstvo výstavby a regionálneho

www.nssr.gov.sk/data/att/23338_subor.pdf

OPII :: Projekty

D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno ... Ministerstvo dopravy a výstavby SR ... výstavby a regionálneho rozvoja SR

www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/

Minister Figeľ uvoľnil čerpanie eurofondov na diaľnicu pri ...

... výstavby a regionálneho rozvoja SR pokračuje v napĺňaní ... že ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán Operačného programu Doprava uzavrie ...

www.opd.sk/12922

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY - obcan.justice.sk

... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ... stavba „Diaľnica D3 Brodno ... častí pre účely výstavby „Diaľnica D3 Brodno ...

/obcan.justice.sk/content/public/item/e89d22f5-ee6d-4abc-9bc5-1681a1af12ba

Časopis Urbanita 02/2016 - slideshare.net

Peter Podstupka predseda Ministerstvo dopravy, výstavby a ... výstavby a regionálneho rozvoja SR ... (Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, Svr ...

www.slideshare.net/mindopsk/asopis-urbanita-022016

SACR: Novinky

... výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ... Právnym nástupcom SACR je Ministerstvo dopravy a výstavby ... ktorý rozbieha ministerstvo ...

www.sacr.sk

Novinky - eDotacie.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Ministerstvo ... Ministerstvo výstavby a regionálneho ... konateľ COUNTRY SALOON Belá ...

www.edotacie.sk/9/8038/50234/clanok/newsletter---eurodotacie-cislo-04-december-2…

Aktualizácia Programu pokračovania prípravy a výstavby ...

Aktualizácia Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic ... výstavby a regionálneho rozvoja SR k ... Strážov - Žilina, Brodno 4,3 OPD 2007

www.harichovce.ocu.sk/dokumenty/Aktualiz%C3%A1cia%20programu%20v%C3%BDstavby%20d…

Enviroportál - životné prostredie online

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre ...

www.enviroportal.sk

Dokument1 - poluvsie.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Poéiatek ... Nedožery — Brezany, Pravenec, Poluvsie, Lazany, Poruba, ...

poluvsie.sk/poluvsie/uradna_tabula/List_ministrovi_dopravy,_vystavby_a_regionaln…

Euro Dotácie informujú - eDotacie.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ... konateľ COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.

www.edotacie.sk/1/0/1030/sekcia/euro-dotacie-informuju/

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 100 | | »»