Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny


Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina

Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyPoprad - ÚPSVaR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Európsky sociálny fond; Sociálna poisťovňa;

www.upsvar.sk/pp.html?page_id=231992

453/2003 Z.z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v o ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ... rozumie sa tým „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“, ... okres Žilina, ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/453/

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 - Ministerstvo práce, sociálnych ...

Názov orgaNizácie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Sídlo orgaNizácie: Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava Zriaďovateľ: Ministerstvo práce ...

/www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/organizacie-ministerstva/vs_upsvar_2…

Všeobecné otázky a odpovede k zákonu o sociálnych službách ...

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR; ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udeľuje akreditáciu na vzdelávacie ...

/www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/otazky-opovede/v…

453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych ...

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ... Zriaďuje sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ... okres Žilina. okres Bytča. okres ...

www.zakonypreludi.sk/zz/2003-453

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo minulý rok čestné uznanie prevádzkovateľovi hracích automatov za výrazný prínos pre hospodárstvo a ...

daimonion.blog.pravda.sk/2012/06/16/ministerstvo-prace-socialnych-veci-a-rodiny-…

Dodatky k zmluvám | Centrálny register zmlúv

Obec Banská Belá: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: 1. ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok: 1. Marec ... Ministerstvo vnútra ...

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=114430&page=9

Zmluvy | Centrálny register zmlúv

30201/DoU-221/2017/Bánová/166/Sl: ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava: 10. Marec 2017: Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu 146/CM/2017:

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=114363&page=81

Rezort práce podporí zamestnávanie 5 000 dlhodobo ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPRV) SR má zámer do konca tohto roku pomôcť umiestniť na trhu práce až 5 000 dlhodobo nezamestnaných ...

spravy.pravda.sk/domace/clanok/274714-rezort-prace-podpori-zamestnavanie-5000-dl…

Pridelené dotácie na podporu rozvoja sociálnej ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky . ... Belá, n. o. Liptovský ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

/www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2006-2007/docs/pridele…

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk

Zdravotne postihnutí nebudú mať zľavy v zahraničí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) sa nezapojí do pilotného projektu Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, ktorý by umožnil ...

/az-europe.eu/sk/247920-zdravotne-postihnuti-nebudu-mat-zlavy-v-zahranici/n

Časť A - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry SR, ... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ... Banská Belá, Štiavnické Bane, Prenčov, Ilija.

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor%20archivov/kontroly/Cast%20A_…

MPSVaR SR: Sestrám sme vyšli v ústrety, na rade je ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR vyšlo sestrám v ústrety, ... "Ministerstvo práce opakovane žiadalo ministerstvo zdravotníctva, ...

/www.zzz.sk/clanok/11827-mpsvar-sr-sestram-sme-vysli-v-ustrety-na-rade-je-minist…

Áno pre život, n. o. | Facebook

... iaci mimo okres Žilina dostane balíček sladkých ... MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný ...

/www.facebook.com/anoprezivot/

byvaly pan minister hospodarstva sa asi zblaznil ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo ... Brezany Kamil Pecko 2 ... Dňa 2.decembra 2011 Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo práce ...

www.nehraj.sk/forum/2-moj-pribeh/1744-byvaly-pan-minister-hospodarstva-sa-asi-zb…

Reakcia MPSVR SR na výzvu SOZZSS | Zzz.sk

Reakcia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ... Z tohto dôvodu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odmieta tvrdenia o ... Okres Žilina ...

/www.zzz.sk/clanok/10307-reakcia-mpsvr-sr-na-vyzvu-sozzss

Nehnuteľný majetok - Register ponúkaného majetku štátu

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú Dlhá Lúka, obec Bardejov, okres Bardejov, vedeného na LV č. 1127, ...

/www.ropk.sk/index/index.php

Uplatnenie IES certifikátov - International Education Society

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín: ... Belá, Oslobodenia 165 ...

/www.ies-info.com/sk/uplatnenie-ies-certifikatov/detail/Bardejov/stat/Slovakia

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ... rozumie sa tým „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“. ... okres Žilina, ...

www.autora.sk/zz/2003/453/

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 10.01.2016: zo zmluvného vzťahu: 87,13 EUR: 03.11.2016: Zobrazenie. 10; 50; 100 << < 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 ...

www.pohladavkystatu.sk/sk/vyhladavanie?query=&obligor_SR=on&type_person%5BPO_%5D…

Portál právnych predpisov - Odoslané pripomienky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky . ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky . ... Spišská Belá ...

/lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=48&matEID=8896&drComment…

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí ...

2001/311 Z.z. - Zákonník práce; 1994/152 Z.z. - Zákon o sociálnom fonde; A A Písmo + A-Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty;

www.autora.sk/zz/2003/453/20140101/

Výročná správa ZKSM 2009 by Združenie kresťanských ...

... , mesto Levoča, mesto Snina, mesto Spišské Podhradie, mesto Spišská Belá ... Ministerstvo školstva SR ... , Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ...

/issuu.com/zksm/docs/vyrocna_sprava_zksm_2009_web

Materská dovolenka dlhšia nebude - Finance.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na začiatku svojho pôsobenia stanovilo plán zvyšovania materského, a zároveň predlžovania materskej dovolenky.

www.finance.sk/spravy/finance/79017-materska-dovolenka-dlhsia-nebude/

Lucka Krempaská | Facebook

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Bratislava, Slovakia. FOXFORD. Kosice, Slovakia. Current City and Hometown. ... MBK Spišská ...

/www.facebook.com/luckamotylik.krempaska

www.rokovania.sk

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/9339

Poradenské centrum ŽSK v Kysuckom Novom Meste - Zoznam ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; ... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR; ... Domov sociálnych služieb, ...

www.poradenskecentrumzsk.estranky.cz/clanky/zoznam-nestatnych-subjektov-poskytuj…

Ministerstvo kultúry SR - Kontrolná činnosť v roku 2014

Ministerstvo. Štatút ... Obec Spišská Belá a Krajský ... projektu podpory obnovy hradov s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR ...

www.culture.gov.sk/ministerstvo/kontrola/kontrolna-cinnost-v-roku-2014--2bd.html

ZOZNAM ČLENOV Monitorovacieho výboru pre európske ...

... a rovnosti príležitostí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ... mesta Spišská Belá ... Ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...

www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/384_zoznam-clenov-a-pozorovatelov-nmv-pre…

Kartotéka zamestnaní - Internetový sprievodca trhom práce

... je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. ... Bytčica otvorili ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu ...

/www.istp.sk/oblast-zamestnania/Socialne-sluzby/40/zamestnania

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 45 z 10. februára 2016

... ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom ... Spišská Belá ... Ministerstvo dopravy, ...

www.nro.vlada.gov.sk/data/files/6081_uznesenie_45_2016.pdf

zmluva | Stránka 2 z 3 | Tatranská Javorina

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ... Spišská Belá spol. s r.o. Spišská Belá a obcou ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ...

/www.tjavorina.eu/znacky/zmluva/page/2/

Ombudsmanka: Zákon o hmotnej núdzi diskriminuje. Dala ho ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v ... Povodniam v žilinskej mestskej časti Brodno má ... PENIAZE Príspevky pomôžu v hľadaní práce.

spravy.pravda.sk/domace/clanok/305581-ombudsmanka-zakon-o-hmotnej-nudzi-diskrimi…

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí ...

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ... Zriaďuje sa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ... okres Žilina, ...

www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-organoch-statnej-spravy-v-oblasti-socialnyc…

Súbor:Searchtool.svg – Wikipédia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; ... Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej ... (okres Žilina)

/sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Searchtool.svg

Medzev – Wikipédia

Medzev (maď. Mecenzéf, nem. Metzenseif(en)) je mesto na Slovensku ležiace v Košickom kraji

/sk.wikipedia.org/wiki/Medzev

Restauracia | Menucka.sk

Reštaurácie a denné menu Spišská Belá ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ... Ministerstvo zahraničných vecí SR, ...

/www.menucka.com/sitemap

PORADENSKÉ CENTRUM ŽSK v Liptovskom Mikuláši - Neštátne ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny; ... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; ... Neštátne zariadenia sociálnych služieb.

www.poradenskecentrumlm.estranky.cz/clanky/nestatne_zariadenia.html

Prehľad registrovaných objednávateľov EKS - povinných osôb ...

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ... Obec Zbudská Belá Zbudská Belá 72, ...

/www.eks.sk/Content/files/nastiahnutie/eks-registrovani-objednavatelia-par-6-7-8…

Register zmlúv | Stránka 2 z 8 | Tatranská Javorina

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ... Spišská Belá spol. s r.o. Spišská Belá a obcou ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ...

/www.tjavorina.eu/kategorie/register-zmluv/page/2/

Referaty.sk - Motivácia zamestnancov k BOZP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) ...

referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/4817/?page=4

ZOZNAM ČLENOV Národného monitorovacieho výboru pre ...

... a rovnosti príležitostí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ... mesta Spišská Belá ... Ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...

www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1253_zoznam-clenov-a-pozorovatelov-nmv-pr…

Rodiny obetí výbuchu v Novákoch dostanú 9 miliónov - domov ...

Vláda dnes rozhodla o vyplatení deviatich miliónov korún pozostalým po obetiach výbuchu v Novákoch. Po milióne dostanú štyria manželia, jedna manželka ...

domov.sme.sk/c/3195045/rodiny-obeti-vybuchu-v-novakoch-dostanu-9-milionov.html

www.rokovania.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ... 966 15 Banská Belá:

www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-133973.html

Detske centrum - Letne tabory - detske domovy

... že posledných 17 rokov zbierame skúsenosti z práce ... práce, sociálnych vecí a rodiny ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ...

www.detskecentrum.sk/projekty-dc/letne-taborove-stretnutia-detskeho-centra-slove…

Časť B - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry SR x I. 2. ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave x III. ... Obecný úrad Belá-Dulice x I. 2. ...

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor%20archivov/kontroly/Cast%20B_…

NR SR, 2006-2010, 8. schůze, část 50/54 (29. 3. 2007)

... alebo, ako už bolo spomínané, aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ... rýchla lekárska pomoc dobrá. Valašská Belá ... Ministerstvo ...

www.psp.cz/eknih/2006nr/stenprot/008schuz/s008050.htm

Bojovník č. 10/2011 by Slovenský zväz protifašistických ...

... resp. ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ... však aj v tomto roku bude ministerstvo brať do úvahy súčet ... rozlúèili Belá ...

/issuu.com/szpb/docs/bojovnik_102011

Slovenské vydavateľstvá - Literárne informačné centrum

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Impresa Art; ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ... (Belá) Obecný ...

www.litcentrum.sk/slovenske-vydavatelstva

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 100 | | »»