Ministerstvo pôdohospodárstva

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo pôdohospodárstvaViac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstva pôdohospodárstva ... Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re- ... Brezany Kukučínova 629/3 3 417,15

www.mpsr.sk/download.php?bulID=221

91/1997 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva ...

Vyhláška 91/1997 Z.z. (o poĺovných oblastiach a o akostných triedach poĺovných revírov) Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva SR Platnosť od: 28.3.1997

www.urbarlp.sk/zakony/91_1997.pdf

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovensky; English; Vyhľadávanie; ... Agrodružstvo Bánová 2 (pdf, 19.08 Kb, 84x) AGRODRUŽSTVO Bánová ...

www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10572

525 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...

525 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2002, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/voda/POVRCHOVVA_VODA/4_odozva/17_ochra…

350 VYHLÁšKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...

350 VYHLÁšKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z.

www.svssr.sk/dokumenty/legislativa/nv_350_2009.pdf

Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 | Facebook

Do tohto projektu sa už po štvrtý krát zapojilo Ministerstvo pôdohospodárstva a ... ktorý sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 na hrade Budatín v ...

/www.facebook.com/Program-cezhrani%C4%8Dnej-spolupr%C3%A1ce-SR-%C4%8CR-2007-2013…

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) ... Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/350/20160101

350/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) ... Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, ...

www.zakonypreludi.sk/zz/2009-350

Referencie | Geo 3

k.ú. Horné Srnie, okres Trenčín, Ministerstvo pôdohospodárstva SR; k.ú. Nemšová, okres Trenčín, Ministerstvo pôdohospodárstva SR; k.ú. Ľuborča, okres ...

geo3.sk/referencie/

91 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi- ... ká Belá so štátnou cestou Liešťany ... Nedožery–Brezany, Prievidzu, ...

www.lovuzdar.sk/pages/skript/download.php?idcko=19

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ...

Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vyhľadávanie. Číslo zmluvy: ... Bednár Jozef , Belá nad Cirochou, Vihorlátska 477/39:

www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=90556&page=10

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re- ... Brezany Kuku č ínova 629/3 4 ... Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. OS H))):) ...

www.potravinari.sk/files/Vest6-2010-MPSR-Potr._kodex_o_prid._latkach.pdf

Značka kvality SK

© 2009 Ministerstvo pôdohospodárstva SR; Vytvoril a prevádzkuje: Agroinštitút Nitra š.p. ...

www.znackakvality.sk

Zmluvy | Centrálny register zmlúv

Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Budatín, zriadenie vecného bremena za účelom vybudovania stavby "Diaľnica D3, Strážov ... Brodno", LV č. 1877

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=114363&page=3

Zmluvy | Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : 9. Február 2017: Dohoda o náhrade škody ... Spišská Belá: 9 ...

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=114363&page=40

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk

Aktuality :: SK-CZ.EU

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvem pro ... ktorý sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 na Hrade Budatín v ...

www.sk-cz.eu/cs/aktuality/&page=9

Zmluvy: | eZmluvy.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, ... Zemjan, s.r.o. , Družstevná 849/67, 059 01 Spišská Belá: 160 € (06.11.2015)

ezmluvy.sk/zmluvy/00156621

Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej pozemkové ...

Ministerstvo pôdohospodárstva. Vyhľadávanie zákonov/predpisov ... Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej pozemkové spoločenstvo Valaská Belá ...

www.urbarvalaskabela.sk

344/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárs ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/344/20100601.html

ZEMIAKY - vuepp.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ... Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky ... Spišská Belá

www.vuepp.sk/dokumenty/komodity/2012/zemiaky.pdf

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - rokovania.sk

... Spišská Belá; Termín plnenia úlohy: ... Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ...

www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-122593

DODATOK Č. 1/ DZ221301200900101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ...

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ... Okres Žilina Obec Žilina Ulica Hurbanova

/crp.gov.sk/data/att/47703.pdf

Župný poslanec Duč stále nevrátil milióny z eurofondov ...

Rozhodnúť by malo ministerstvo pôdohospodárstva do konca júna. SME.sk; Viac; Správy. Najnovšie; ... Vyšším odvolacím orgánom je ministerstvo. ... Brezany ...

domov.sme.sk/c/7777583/zupny-poslanec-duc-stale-nevratil-miliony-z-eurofondov.ht…

Výpis z obchodného registra SR - orsr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (od: 10.07.1988) Kmeňové imanie: 12 659 000 Sk ... Dlhá 95, časť Bytčica 551. Majetok so všetkými aktívami, ...

www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7108&SID=5&P=0

V Južnej Kórei zlikvidujú kvôli vtáčej chrípke 236.000 ...

Juhokórejské ministerstvo pôdohospodárstva dnes oznámilo, ... Okres Žilina Okres Liptovský Mikuláš Okres Čadca Okres ...

/www.zzz.sk/clanok/1643-v-juznej-korei-zlikviduju-kvoli-vtacej-chripke-236000-ku…

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA - hsr.rokovania.sk

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ... Banská Belá, Dobrá Niva ... Spracované informácie využíva rezort pôdohospodárstva, ...

hsr.rokovania.sk/data/att/65986_subor.doc

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva ...

Belá nad Cirochou: Katastrálne územie: Belá nad Cirochou: ... Copyright © 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Všetky práva vyhradené. ...

/pozemky.mpsr.sk/estate/view/px19uTJdDEEqmnr5OGhIdHzWPAQ0N-1MIJok9FpCtFw

Zemiaky - vuepp.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ... − Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľskej republiky ... Spišská Belá

www.vuepp.sk/dokumenty/komodity/2010/zemiaky.pdf

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA - tuzvo.sk

... a Ministerstvom pôdohospodárstva SR (ďalej ... Žilina, Budatín, Strečno, Čičmany ... Spišská Belá – Strážky, Veľká Lomnica, Osturňa ...

www.tuzvo.sk/files/Rektorat/veda_vyskum/OP_KaHR_SK_final%5B1%5D.doc

ZOZNAM ČLENOV Monitorovacieho výboru pre európske ...

Martin BARBARIČ generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstvo pôdohospodárstva a ... mesta Spišská Belá Združenie ...

www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/384_zoznam-clenov-a-pozorovatelov-nmv-pre…

Piata automobilka na Slovensku má vyrábať nákladiaky ...

Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka plánuje podporiť chovateľov dojníc a prasníc celkovou sumou ... REGIÓNY Spišská Belá chce vrátiť sochu ...

spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/390668-piata-automobilka-ma-vyrabat-nakladiaky…

Výnos(1)3809 - radela.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva ... BABKOV 13 189 523307902 BÁNOVÁ 22 448 523300301 BELÁ PRI ŽILINE 10 862 523300401 BITAROVÁ 18 252 523300501 BREZANY PRI ...

www.radela.sk/dotacie/docs/2001/vynos3809-1-2000.doc

Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej pozemkové ...

Prvá zmienka je z roku 1723, kedy v obci fungoval Urbár osady Valaská Belá. ... Ministerstvo pôdohospodárstva. Vyhľadávanie zákonov/predpisov

www.urbarvalaskabela.sk/historia.jsp

VLÁDA: Program 89. schôdze vlády SR - sizp.sk

Ministerstvo; 1. VLÁDA: Program 89. schôdze vlády SR. ... Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ...

www.sizp.sk/monitoring%20tlace/22_03_12.html

Aktuality - rranovozamocko.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu ... Žilina, Brodno zase získal ako druhý dopravný projekt v Európe ...

www.rranovozamocko.sk/aktuality

Wildlifephotobrothers.com | Facebook

Ministerstvo pôdohospodárstva odsúhlasilo spoločné poľovačky na vlka v oblasti Poľany z dôvodu ochrany vzácneho ... podtatranskej riečke Belá) ...

/www.facebook.com/Wildlifephotobrotherscom-138080179555921/

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva ...

Brezany: Druh pôdy: Orná pôda: Celková výmera m 2: ... Copyright © 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Všetky práva vyhradené. ...

/pozemky.mpsr.sk/estate/view/1-KEi-XgnJqhXYPNzl4g466T4rVXjivIr90Z8JNL034

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA

Bitarová, okres Žilina Pri razení dialni čného ... (47,0 %) sa podieľalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej ... Ministerstvo kultúry ...

www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/kza98s_star.pdf

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 45 z 10. februára 2016

... ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministrom práce, ... Spišská Belá ... Ministerstvo dopravy, ...

www.nro.vlada.gov.sk/data/files/6081_uznesenie_45_2016.pdf

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - rokovania.sk

... 15. mája 2013 k návrhu opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu bodu B.1 vyplynula pre Ministerstvo hospodárstva SR úloha v ...

www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-161303.html

654s6df48s6df165sd4f | Úrad vlády SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ... Žilina Brodno. ...

www.vlada.gov.sk/654s6df48s6df165sd4f/?den=2011-02-01&art_datum_od=&art_datum_do…

ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ (2010 – 2015)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ... Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ... okres Žilina ZC ...

www.enviroportal.sk/uploads/2011/07/page/environmentalne-temy/envi_6/Statny_porg…

MP nemá zatiaľ žiadny ďalší pozitívny nález v súvislosti s ...

Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR nemá zatiaľ žiadny ďalší pozitívny nález, ... Okres Žilina Okres Liptovský Mikuláš Okres ...

/www.zzz.sk/clanok/225-mp-nema-zatial-ziadny-dalsi-pozitivny-nalez-v-suvislosti-…

Obec Zákopčie - oficiálne stránky obce

Podľa urbára panstva Budatín z roku 1690 obec založil v roku 1661 palatín František Vešeléni, ktorý "dal kopce ... Ministerstvo pôdohospodárstva, ...

www.zakopcie.sk

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 63 | | »»