Riadenie prírodných zdrojov

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Riadenie prírodných zdrojov


Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina

Referaty.sk - Prírodné zdroje a ich využitie

Látkové riadenie činnosti organizmu. Dedičnosť, ... Rýchlosť čerpania jednotlivých prírodných zdrojov je rôzna a rozličné sú aj možnosti ich vyčerpania.

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/19151/prirodne-zdroje-a-ich-vyuzitie

Urán Košice STOP | Facebook

"Vláda SR vytvorí podmienky pre efektívne riadenie ťažby nerastných ... Vpašovala ju tam Sekcia geológie a prírodných zdrojov ... obec Košická Belá, ...

/www.facebook.com/UranKosiceSTOP

Správa o zodpovednom podnikaní Slovak Telekom by Pontis ...

Predstavenie spoločnosti Slovak Telekom Profil spoločnosti Stratégia a riadenie ... riadenie a rozvoj ľudských zdrojov ... prírodných zdrojov.

/issuu.com/nadaciapontis/docs/cr_sprava_2012_svk

VUB banka: Vyrocna sprava o zodpovednom podnikani 2012

V záujme šetrenia prírodných zdrojov správu ... Bardejov Podolínec Spišská Belá Stará ... • Riadenie očakávaní zamestnancov aj manažérov ...

/issuu.com/nadaciapontis/docs/vyrocna_sprava_o_zodpovednom_podnik

ÚKSÚP Bratislava

... o hnojivách č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 3a ustanovil povinnosť producentom sekundárnych zdrojov živín a producentom kompostu ...

www.uksup.sk

Výročná správa 2014 - HOCHTIEF

13 Finančné riadenie ... 24 Efektívne využívanie prírodných zdrojov ... (Brodno). Divízie HOCHTIEF CZ

www.hochtief.cz/stazeni-souboru/2760/vyrocna-sprava-2014-hochtief-cz.pdf?fd=fd

Správa o hodnotení plánu hospodárskeho rozvoja PSK - Docs.com

Sign In. What email address or phone number would you like to use to sign in to Docs.com? If you already have an account that you use with Office or other Microsoft ...

/docs.com/marianna-varjanova/8780/sprava-o-hodnoteni-planu-hospodarskeho-rozvoja…

Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných ...

... Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov ... a okres Žilina s ... predchádzanie a riadenie rizika 2.5.1 Stručný ...

www.slideshare.net/celamko/uzemna-koncentracia-vpdsr

ZOZNAM TABULIEK - rokovania.sk

ZA - okres Žilina. ZC ... zabrániť ďalšej degradácii prírodných zdrojov, d) realizovať prieskum, monitoring a sanáciu ...

www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-195423.html

www.rokovania.sk

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí. Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013. Ex – ante hodnotenie ...

www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-164752.html

Enviromagazín č.3 / 2014 Pages 1 - 36 - Text Version ...

... ako zlepšiť trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov ... Členmi Riadenie a činnosť Samotný pracovný ... Spišská Belá.

fliphtml5.com/xwio/fosd/basic

Enviroportál - životné prostredie online

Podľa najnovšej správy WWF je viac ako polovica európskych vzácnych prírodných lokalít chránená iba tzv. „na papieri“.

www.enviroportal.sk

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŽILINSKÉHO KRAJA NA ROKY ...

Z prírodných zdrojov má nadregionálny význam množstvo prírodných minerálnych ... prítoky Belá, ... životného prostredia. *** % % % . Okres Žilina % ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostre…

Referaty.sk - Manažment

... resp. zdrojov na požadované výstupy. ... atď.), ale aj prírodných a technických disciplín. ... 2.riadenie pracovníkov,

referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/ekonomia/37327/manazment

OKRESNÝ ÚRAD V PRIEVIDZI - projecteu.org

... Valaská Belá. ... ktoré sleduje šetrenie prírodných zdrojov a riešenie zamestnanosti v ... Riadenie realizačnej fázy bude v plnom rozsahu zabezpečovať ...

www.projecteu.org/konferencia/dokumenty/Koncepcia_hospodarskeho_a_socialneho_roz…

Valaská Belá - valaskabela.sk

OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV, ... rámcovým dôvodom pre obstaranie koncepčného nástroja pre riadenie rozvoja Obce je ... Belá“ spracovateľ URBION ...

www.valaskabela.sk/tlaciva/zadanie_upn.pdf

Implementácia Rámcovej smernice o vode (RSV)

Organizácia a riadenie VH sú legislatívne ... čo predstavuje 60,55 % z využiteľných množstiev podzemných vôd a 31,8 % z prírodných zdrojov ...

rpo.rokovania.gov.sk/hsr/File.aspx/Index/60848

287/1994 Z.z. - o ochrane prírody a krajiny | Nové ASPI ...

... obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, 1) ... iné dôležité informácie vzťahujúce sa na výkon a riadenie ... prírodných ...

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/42354/1/2

O) LIETAVSKÁ SVINNÁ - BABKOV - obeclietsvinnababkov.sk

... OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, ... Svinná-Babkov chce by ... územnoplánovacích dokumentácií pre riadenie urbanistického rozvoja ...

www.obeclietsvinnababkov.sk/pdf/upn-text.pdf

is.uniag.sk

Aktivizácia endogenného rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obce Belá ... prírodných zdrojov ... riadenie verejných ...

/is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=8312;download=6348

Plán tozvoja verejných kanalizácií - minv.sk

... okres . Žilina a Bytča. ... (vodných zdrojov). ... úrovne obyvateľstva a na strane druhej zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/zivotne_prostre…

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O B C E BREZANY

O B C E BREZANY Č ... správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu ... prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, ...

www.obecbrezany.sk/files/2406-VZN-obce-Brezany-ZaD-c.1-UPN-O.pdf

Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec ...

Krízové riadenie; ... ale aj aktívnym využívaním finančných zdrojov z ... Cigeľocenenie „Za ekologické a racionálne využívanie prírodných zdrojov

www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2011/tlacove-spravy/su…

Národná stratégia pre ISPA: sektor životného prostredia

... ohroziteľnosť zásob neobnoviteľných prírodných zdrojov a ... na ochranu a riadenie ... 86 Spišská Belá 9 057 97,6 áno ...

archiv.vlada.gov.sk/phare/data/files/1811.doc

OSNOVA PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NOVÁ ...

... (kataster Závodie a Bánová), ... Brezany, Podhorie, Babkov, ... • Kvalitné životné prostredie a efektívne využívanie prírodných zdrojov

www.obechorky.sk/doc/-1415707589.doc

1. Úvod. - velkalomnica.sk

... riadenie a rozvoj obce, ... urenie zásad a moţnosti þinností v území obce a racionálneho vyuţívania prírodných zdrojov ... Spišská Belá

www.velkalomnica.sk/assets/Zdroje/12/zadaniezv22012016.pdf

Read 2_2010.indd - readbag.com

... Banská Belá) a alsích mestách tohto ... pre efektívne riadenie cinností v ... a aktívnejsie pristupova k ochrane prírodných zdrojov.

www.readbag.com/sopsr-sk-publikacie-ochprsl-op2-2010

A 1

... technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ... V rámci plnenia cieľov prvku Koncipovanie a riadenie environmentálnej ...

www.minzp.sk/files/dokumenty/materialy-a-dokumenty/vyrocne-spravy-a-verejne-odpo…

4459-11_STYL domu a bytu 4-2011 - scribd.com

zdrojov vykurovania. VOJWFS[ÈMOPTƃTZTUÏNV st.vobrv svston |o Jc t.cc| pcJ|..| s.ncrcsrv. r|o |o v|...rv r. vvb..ro tvpv st.v|ob . . v|.u.|ro|c |ű.J|sk. |o st ...

/www.scribd.com/document/62820320/4459-11-STYL-domu-a-bytu-4-2011

PHSR obce

PHSR je dôležitou podmienkou pre získavanie externých zdrojov, ... Banská Belá. ... Využitie prírodných zdrojov a osobitostí krajiny Revitalizácia ...

www.prencov.sk/?page_id=106

SZM.sk - A - LIPTOVSKÝ HRÁDOK

... vývoj, výroba a predaj prírodných potravinových doplnkov, rastlinných výťažkov ... riadenie talentov a inžiniering ľudských zdrojov; ...

szm.sk/firmy/a/_LH/

Geografický ústav SAV

Oddelenie fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov; Oddelenie humánnej a regionálnej geografie; Oddelenie geoinformatiky; Organizačná štruktúra;

www.geography.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/ukoncene-projekty/

D U B O V I C A - readgur.com

... ktorý bude slúžiť na riadenie a koordináciu rozvoja ... štvrtej skupiny: Lipany, Spišská Belá, Spišské ... prírodných zdrojov, ...

readgur.com/doc/241101/d-u-b-o-v-i-c-a

rozpocet.finance.gov.sk

Okres Žilina Kraj Žilinský ... miestnych prírodných a ... 4.3 Podpora ekonomickej výkonnosti odvetví závislých na využívaní prírodných zdrojov a ...

rozpocet.finance.gov.sk/archive/file/Vstupne%20spravy/VUCZA_Vstupna_sprava_FINAL…

Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

... mestách pod Vysokými Tatrami ako je mesto Spišská Belá, ... prírodných zdrojov. ... a vytvoriť podmienky pre efektívne riadenie rozvoja ...

www.partnerstvospis.sk/files/ISRU-OZ-RRS.doc

PROGRAM ROZVOJA OBCE BREZANY - obecbrezany.sk

A-1.3 Charakteristika prírodných podmienok ... Program rozvoja obce je základným dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim ... ( čas ť Bánová), ...

www.obecbrezany.sk/files/1625-01-pr-2015-obec-brezany-bros-verzia-20151201-14490…

OSNOVA PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NOVÁ ...

Na severovýchode susedí s obcou Belá, ... riadenie, monitorovanie, hodnotenie ... Ekologická nestabilita krajiny a absencia diverz. prírodných zdrojov.

www.regionzilina.sk/files/odbory/doprava/2015/databaza-phsr/horne-povazie/zilina…

1. REALIZAČNÁ ČASŤ - zask.sk

zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania prírodných zdrojov ... predchádzanie a riadenie rizika ... Brodno – Kysucké Nové ...

www.zask.sk/files/odbory/EPaRR/2015/phsr/11/phsr-zsk-2014_2020_realizacna-cast_w…

1 - Enviroportál

... Celulózka Neusiedler SCP, a.s ... 20° 19´ 22´´ 760 9 13040 Spišská Belá 49° 11´ 3´´ 20° 25´ 12´´ 633 10 13060 ... prírodných a využiteľných ...

enviroportal.sk/ism/pdf/cudz/Konc2005-1.doc

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s ...

... - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti ... technických a prírodných vied inžinierska ... zdrojov ene hostinec Pousada ...

/az-europe.eu/sk/firmy-na-slovensku/90222-hornonitrianske-bane-prievidza-a-s-v-s…

4041-10_STYL domu a bytu 1-2011 - scribd.com

teraz neoplýva dostatkom prírodných ... systémy, atď. so zámerom úspor energií a využitia alternatívnych zdrojov energie. Podobným vývojom prechádza

/www.scribd.com/document/49378857/4041-10-STYL-domu-a-bytu-1-2011

Značka kvality SK

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK v rámci výstavy DANUBIUS GASTRO 2017

www.znackakvality.sk

Projekt KEGA č. 410-010TUZVO-4/2010

programu "Riadenie životného prostredia" pre I., ... Študenti sa okrem prírodných zaujímavostí ... ochrana prírody a vodných zdrojov. Zastávka 3.

www.tuzvo.sk/files/FEE/katedry_fee/kunesco/kega-c-410-010tuzvo-4-2010/priloha-5_…

Ponuky pre mladých | mládež.sk

Pracovnou náplňou bude aj riadenie činnosti domova ... Banská Belá. ... Zúčastni sa eko tábora a pomôž pri ochrane prírodných hodnôt pre budúce ...

mladez.sk/ponuky-pre-mladych/

Databáza organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO ...

... Budiš 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach Plnenie a predaj prírodných ... Celulózka 3494 011 61 Žilina ... Trnava Riadenie ...

www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEM/EMAS/DATABAZA/Zoznam/ISO_14001.d…

Certifikované organizácie podľa normy ISO 14001 v SR

... Budiš 038 23 Dubové pri Turčianskych Tepliciach Plnenie a predaj prírodných ... Celulózka 3494 011 61 Žilina ... pre riadenie priemyselných ...

www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEM/EMAS/DATABAZA/Zoznam/Databaza_or…

IPEĽSKÝ EUROREGIÓN - EuroEkonóm.sk

... Banská Belá, Banská ... riadenie projektov, projekty ... “ prezentovaním a efektívnym využívaním prírodných a kultúrnych hodnôt sa región stal ...

www.euroekonom.sk/ipelsky-euroregion/

Lesnícky výskumný ústav Zvolen : 115. výročie ...

Lesnícky výskumný ústav Zvolen : 115. výročie organizovaného lesníckeho výskumu na Slovensku : história a súčasnosť : 1898-2013

www.academia.edu/22030510/Lesn%C3%ADcky_v%C3%BDskumn%C3%BD_%C3%BAstav_Zvolen_115…

IDEOVÁ ŠTÚDIA - rozkovany.sk

... využitie prírodných zdrojov. Doprava. ... Taktiež by sa stal podkladom pre územné riadenie investičného procesu sídla v návrhovom ... Spišská Belá, ...

www.rozkovany.sk/uploads/sprava_navrh_R.doc

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 20 | | »»