Riadenie prírodných zdrojov

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Riadenie prírodných zdrojov


Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko


Riadenie ľudských zdrojov - PDF

Riadenie ľudských zdrojov ... Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin ... UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA ...

docplayer.net/23935901-Riadenie-ludskych-zdrojov.html

Referaty.sk - Prírodné zdroje a ich využitie

Látkové riadenie činnosti organizmu. Dedičnosť, ... Z hľadiska možnosti ovplyvnenia prírodných zdrojov človekom vyplýva toto členenie: 1.

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/19151/prirodne-zdroje-a-ich-vyuzitie

Riadenie kontinuity (Business Continuity Management) a ...

Činitele prírodných zdrojov a životného prostredia ... nepublikovaný text, Žilina, 2004, 5s.. [3] MIKOLAJ, J: Rizikový manažment. ... Riadenie kontinuity ...

www.fsi.uniza.sk/kkm/old/zamestnanci/klucka/terrorism.doc

ÚSPEŠNÉ RIADENIE VIRTUÁLNYCH TÍMOV - fiit.stuba.sk

ÚSPEŠNÉ RIADENIE ... dobrá, nevnímame ju.“ Martin Jačala Slovenská ... {lne využitie ľudských a prírodných zdrojov. Ani oblasť vývoja ...

www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/msi-slov/kniha/2010/essays/Jacala-msipapersou…

Udržateľnosť - chespa.eu

Search in service. Domov » Aktualności » Udržateľnosť. Udržateľnosť

/www.chespa.eu/sk/2015/12/07/polityka-zrownowazonego-rozwoju/

Riadenie kontinuity (Business Continuity Management) a ...

Riadenie kontinuity je holistický ... ( od prírodných katastrôf až po riziká spojené napr. s dodávateľsko ... Plány rozvoja ľudských zdrojov,

fsi.uniza.sk/kkm/old/zamestnanci/klucka/riadenie_kontinuity.doc

Martin Mojžita | LinkedIn

View Martin Mojžita’s professional profile on ... Riadenie logistickej prevádzky ... Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov, 3 Bakalář ...

/www.linkedin.com/in/martin-moj%C5%BEita-10a9a610a

Kontakt - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ...

Krízové riadenie; Udržateľný rozvoj/Agenda 2030; ... Sekcia geológie a prírodných zdrojov; Sekcia ekonomiky; Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia;

www.minzp.sk/o-nas/kontakt/

Trvalo udržateľná zelená logistika vo výrobných podnikoch ...

... efektívneho využívania prírodných zdrojov a trvalo ... Využíva riadenie životného ... Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovenská ...

udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/trvalo-udrzatelna-zelena-l…

DETERMINANTY VPLYVU PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA INOVAČNÉ ...

DETERMINANTY VPLYVU PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA ... použitá pre Žilinský samosprávny kraj, ... 1.1.8 Riadenie inovácií v regionálnom inova čnom systéme ...

crzp.uniag.sk/Prace/2011/M/304AE99733E24EFA82DCB4BC6F6F4E65.pdf

Interreg V-B Stredná Európa | Grant Expert.sk

... ako udržateľné využívanie prírodných zdrojov pre ... riadenie a zlepšenie kvality životného ... Trenčiansky, Trnavský, Žilinský ...

/www.grantexpert.sk/operacne-programy/interreg-v-b-stredna-europa

Medzinárodné právo životného prostredia - slidegur.com

... prostredia a racionálnom využívaní prírodných zdrojov, ... Manažment ecosystémov Environmentálne riadenie Škodlivé látky ... Žilina. 10 Medzinarodne ...

slidegur.com/doc/1138655/medzin%C3%A1rodn%C3%A9-pr%C3%A1vo-%C5%BEivotn%C3%A9ho-p…

OUTSIDE - europarl.europa.eu

Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu. ... Ochrana a riadenie prírodných zdrojov rozvoj vidieka (373,2 miliardy) Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

www.europarl.europa.eu/pdf/divers/SK_EP%20brochure.pdf

Krízový manažment – Wikipédia

Krízový manažment (iné názvy: manažment kríz, krízové riadenie, ... zníženie a elimináciu zdrojov kríz, na odstraňovanie dôsledkov prírodných ...

/sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADzov%C3%BD_mana%C5%BEment

Ochrana vodných zdrojov | Grant Expert.sk

... v pásmach ochrany prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných ... samosprávny kraj, ... Trenčiansky, Trnavský, Žilinský.

/www.grantexpert.sk/specificke-ciele/ochrana-vodnych-zdrojov

Michal Machava | LinkedIn

- riadenie projektov ... zabezpečenie ľudských zdrojov, ... Fakulta prírodných vied,Geografické a informačné systémy Magister, ...

/www.linkedin.com/in/michal-machava-2619194b

Pavol jozef šafárik university in košice list of ...

Martin Novotný, Tomáš Vasilenko, Lenka Varinská, Karel, Smetana jr., Pavol Szabó, Marek Šarišský, Barbora Dvořánková, Ján Mojžiš, Nikita Bobrov, ...

textarchive.ru/c-1114411.html

Správa o hodnotení návrhu strategického dokumentu ...

... (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, ... prírodných zdrojov s ... riadenie využívania prírodných zdrojov, ...

www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/sprava-o-hodnoteni-nav…

Marketing Adriana Csikósová Ústav podnikania a manažmentu ...

... sprostredovateľov Riadenie distribučnýchkto ju ... prírodných zdrojov Zvýšené náklady na ... MUDr. Martin Rusnák, CSc ...

slideplayer.com/slide/7251163/

Z Á S A D Y + H A R M O N O G R A M - flaw.uniba.sk

Mgr. Martin Dufala, PhD. ... prírodných zdrojov ako súčasť pojmu starostlivosti o životné prostredie, ... environmentálne orientované riadenie a audit, ...

/www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/kopirovanie/Sylaby_PZP…

Východiská fi nancovania krízového riadenia Slovenskej ...

skúmanie Žilinský kraj. Údaje som ... zosumarizované zdrojov z ktorých krízové riadenie ... CO v okresoch Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto.

/www.researchgate.net/profile/Jan_Havko/publication/304194275_Vychodiska_financo…

Úvodná stránka - SK CRIS

Všetky sprístupnené údaje SK CRIS priebežne aktualizujeme aj na základe podnetov od používateľov. Vaše návrhy, podnety a pripomienky posielajte prosím na ...

/www.skcris.sk/portal/

Slovakia Travel

Spoznaj príťažlivosť prírodných scenérií snúbiacu sa s bohatou históriou, kultúrou a tradíciami. Jednoducho objav Slovensko, ...

slovakia.travel

EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNA HARMONIZÁCIA V PODNIKOCH

procesu ochrany a zlepšovania životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov, ... svojím študijným programom Riadenie životného ... MASM Žilina, 110 s ...

/www.tuzvo.sk/files/FEE/dekanat_fee/7_Bahula_AFE.pdf

Ministerstvo kultúry SR - Iniciatívy ES

... projektu z vlastných finančných zdrojov. ... vrátane národných a prírodných ... strane a Prešovský a Žilinský samosprávny kraj na ...

www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/iniciativy-es-241.html

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - opzp.sk

... martin.huska@enviro.gov.sk tel: ... riadenie a prevencia súvisiacich rizík ... prírodných zdrojov vychádza z priorít stratégie Európa 2020 a cieľov NPR ...

www.opzp.sk/wp-content/uploads/Ozn%C3%A1menie-o-SEA-OP-K%C5%BDP.pdf

MODERNÉ POŽIADAVKY NA RIADENIE LUDSKÝCH ZDROJOV MALÝCH A ...

Fakulta prírodných vied; ... Žilina. Žilinská ... výborná diplomová práca na tému MODERNÉ POŽIADAVKY NA RIADENIE LUDSKÝCH ZDROJOV MALÝCH A STREDNÝCH ...

antiskola.eu/sk/bakalarske-diplomove-prace/29997-moderne-poziadavky-na-riadenie-…

4-style (februar-marec 2013) by Axel Trade - issuu

Výživné látky tej najvyššej kvality z kanadských prírodných zdrojov ... Martin Kvitkovský, Martin Varga. Príbeh ... RAST – RIADENIE ...

/issuu.com/zsak/docs/4style_feb_mar_2013

Návrh súboru opatrení na zlepšenie kvality výroby v danej ...

využívanie prírodných zdrojov a účinok zdrojov na prostredie. ... Martin. 2007. Nástroje a metódy ... Poka Yoke [online]. žilina : 2009 [cit. 2010-02-13 ...

www.kiwiki.info/index.php/N%C3%A1vrh_s%C3%BAboru_opatren%C3%AD_na_zlep%C5%A1enie…

Stav a vplyv manažmentu európskych prírodných zdrojov v ...

Stav a vplyv manažmentu európskych prírodných zdrojov v nových klimatických podmienkach. Author. Mikulas Cernota ...

www.academia.edu/5608626/Stav_a_vplyv_mana%C5%BEmentu_eur%C3%B3pskych_pr%C3%ADro…

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

... Liptovský Mikuláš druhý ročník medzinárodného vedeckého seminára na tému „Riadenie ... prírodných zdrojov a riešením ...

www.aos.sk/?stranky=archiv/aktuality09/seminar_ukr.php

Stav životného prostredia na Slovensku - EuroEkonóm.sk

Marketingové riadenie obchodu; Medzinárodný obchod; ... Išlo o dlhodobú explantáciu prírodných zdrojov ... Žilina , Lučenec, Rožňava, Michalovce Tento ...

www.euroekonom.sk/ekonomia/ekonomika-zivotneho-prostredia/stav-zivotneho-prostre…

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - minv.sk

MARTIN HÚSKA GENERÁLNY RIADITEĽ ... a riadenie rizika ... PRIORITNÁ OS 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/akreditaci…

ÚKSÚP Bratislava

Povolenie na používanie sekundárnych zdrojov živín. Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby.

www.uksup.sk

Firma | HERN s.r.o.

1990 – založený samostatný podnik ZTS Strojárne Námestovo; ... úspor energie a prírodných zdrojov. ... personálnych služieb pre riadenie ...

www.hern.sk/sk/firma

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA OBDOBIE ...

... Žilinský kraj SK032 ... 7. Orgány a subjekty zodpovedné za riadenie, ... a efektívneho využívania prírodných zdrojov, ...

www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/OPKZP_verzia_2.0.pdf

img.ihned.cz

Finančné riadenie: 45: Katolícka univerzita v Ružomberku: Pedagogická fakulta : Bc. predškolská a elementárna pedagogika : 200 ...

img.ihned.cz/attachment.php/20924295/7RlNn8E34vhVSTtwyBqbcP0LaDjr5O9d/externisti…

Porovnanie vlastníctva - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

Komunitarizmus a komunitárne vlastníctvo I. Vznik vlastníctva prírodných zdrojov a ... si na riadenie podnikov ... / Martin Bavolár // Martin Kr ...

davdva.sk/porovnanie-vlastnictva/

DVK ako nástroj na posilňovanie spolupráce a solidarity v ...

riadenie a vzťahy Akčné tímy ... zdrojov energie; ... Obnoviteľnosť a udržateľnosť kvality pitnej vody; Riadenie prírodných rizík; Zachovávať biodiverzitu,

archiv.vlada.gov.sk/sepavs/data/files/7020.pdf

Regionálny rozvoj - poradenstvo v oblasti eurofondov | Centire

Výzva je zameraná na ochranu prírodných zdrojov v prírodnej oblasti pozdĺž ... (Banskobystrický kraj, Žilinský ... riadenie mimoriadnych udalostí a ...

/www.centire.com/sk/sluzby/regionalny-rozvoj

Správa o zodpovednom podnikaní VÚB za rok 2011 by Pontis ...

Profil a riadenie Vízia, ... ochrane zdravia ľudí aj prírodných zdrojov a znižovaní spotreby energií. ... Banská Bystrica, Žilina, ...

/issuu.com/nadaciapontis/docs/sprava_o_zp_2011__vub

RIADENIE RIZÍK VO VÝROBNOM PODNIKU - diplom.utc.sk

Žilina 2008 ABSTRAKT. DANAJOVÁ, Veronika: Riadenie rizík vo výrobnom podniku. [Bakalárska práca]. Žilinská univerzita v Žiline. ... zdrojov a zariaden ...

diplom.utc.sk/wan/2243.doc

img.ihned.cz

Fakulta humanitných a prírodných vied : ... Využívanie a ochrana zemských zdrojov 5: PhD. Riadenie procesov ... Jesseniova lekárska fakulta Martin : Bc.

img.ihned.cz/attachment.php/560/13907560/aouv5DEF7GHKLMNOkl6Qcfxz1STw2AVm/Bezpla…

Ekonomická demokracia: RAST alebo ROZVOJ – treba sa rozhodnúť!

... musí každoročne vynaložiť určité množstvo spoločenskej práce a prírodných zdrojov na vývoj ... zdrojov cez verejné ... riadenie investícií. ...

ekonomickademokracia.blogspot.com/2016/05/rast-alebo-rozvoj-treba-sa-rozhodnut.h…

Manažment sociálnych rizík - EuroEkonóm.sk

... riadenie rizika v ... Okrem prírodných rozoznávame aj ... Práve nedostatok finančných zdrojov je „ ospravedlnením“ nedodržiavaním ...

www.euroekonom.sk/manazment-socialnych-rizik/

Kvalita životného prostredia - Regionálna politika ...

Dostupný rozpočet Prístup k finančným prostriedkom Finančné nástroje Finančné riadenie. ... využívania prírodných zdrojov, ... zdrojov obnoviteľnej ...

ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes/2014-2020/slovakia/2014sk16m1op…

Správa - vuvh.sk

prírodných zdrojov z vnútroštátneho i medzinárodného pohľadu predovšetkým ... koordinovaný rozvoj a riadenie vôd, krajiny a jej zdrojov, ... Rada Žilina ...

www.vuvh.sk/download/dok/ms06_sk.pdf

Katedra environmentálneho manažmentu | UNIPO

Autor a manažér projektu: Ing. Martin ... študijnom odbore Automatizácia a riadenie v strojárstve na Strojníckej ... prírodných zdrojov, ...

www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/katedraenvironmentalnehomanazmentu

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 100 | | »»